Parterapeut Psykoterapeut Sexolog Parterapi Nordsjælland Helsinge Hillerød

Sara Maitsland

HSP -Særligt Sensitiv:

HSP (Higly Sensitive Person) betegnes også Særligt Sensitiv. Cirka 15-20% af befolkningen har et nervesystem, som opfanger og bearbejder indtryk og stimuli mere dyberegående end andre. Det kan føles som om, der intet filter er, hvilket kan være ret overvældende. Dette er ikke en sygdom, men blot et karaktertræk der både kan medføre udfordringer, men ej at forglemme også positive egenskaber. Som HSP´er vil man ofte kende til dét, at føle sig anderledes, hvilket kan medføre nogle udfordringer i hverdagen og i parforholdet. I terapien arbejdes der bl.a. på at vende dét, der kan føles som en svaghed, til en styrke.

Personer som er særligt sensitive, kan have stor gavn af terapeutisk støtte til at finde ud af, hvordan de kan få det bedste ud af deres karaktertræk.


Er du selv særligt sensitiv eller har du en partner, veninde eller et tæt familiemedlem, hvor HSP vanskeliggør jeres relation, kan du/I få hjælp ved samtaleterapi ved Sara Maitsland.

Jeg har specialiseret mig indenfor dette område og har selv haft det tæt inde på livet, så jeg møder folk med åbent sind og forståelse.


Mange særligt sensitive har svært ved at at finde en passende balance for stimuli og har til tider vanskeligt ved at fungere i et samfund hvor det anses for mest naturligt, at være social og at kunne håndtere mange bolde i luften på én gang.


Ofte vil særligt sensitive personer derfor risikere at føle sig utilstrækkelige, hvilket kan medføre stress, udbrændthed, lavt selvværd, krise i parforholdet og andre relationer, angst m.m.


Særligt sensitive kan have gavn af, at lære at respektere deres særlige karaktertræk og dermed få mere ud af deres ressourcer på sigt.

I terapien sættes der fokus på at lære sig selv bedre at kende d.v.s fokus på egne grænser, behov og karaktertrækkets forcer, så det kan blive nemmere at få hverdagen til at fungere så optimalt som muligt.

Du kan på HSP-foreningens hjemmeside tage en test, som kan give dig en indikation af, om du er særligt sensitiv, læs nærmere her: http://www.hsp-foreningen.dk/er-du-saerligt-sensitiv/


I terapien vil der blive skabt et trygt rum, hvor frygten for at være anderledes formindskes. Her vil du blive mødt med forståelse og rummelighed, hvor der er mulighed for at fordybe sig i emner der fylder i dit liv lige nu. Du vil få redskaber til at håndtere hverdagen og parforholdet, så du ikke skal gå med følelsen af at være forkert. Ingen er forkerte, blot forskellige. Her skal der være plads til forskelligheden og fokuseres på hvordan du får det bedst mulige ud af dit særlige karaktertræk og dine ressourcer.


Er du eller din partner HSP kan det være fordelagtigt med parterapi, for at få større kendskab til hvad dette karaktertræk kan indebære. At øge opmærksomheden på hvordan udfordringerne kan takles og hvilke forcer I har at gøre godt med i jeres parforhold. Terapien kan give jer en bedre forståelse og accept af hinanden, så I kan få mere glæde ind i parforholdet.